Konsult inom strategisk projektledning och ledarskap. Lärare på Berghs School of Communication, Handelshögskolans Executive Education samt Stockholms Universitet.


073 441 33 90
ann@westfelt.com

Consulting within strategic project management and leadership. Teacher/Program Manager at Berghs School of Communication, Stockholm School of Economics Executive Education and Stockholm University.


+46 734 41 33 90
ann@westfelt.com

Konsult inom strategisk projektledning och ledarskap. Lärare på Berghs School of Communication, Handelshögskolans Executive Education samt Stockholms Universitet.


073 441 33 90
ann@westfelt.com

Consulting within strategic project management and leadership. Teacher/Program Manager at Berghs School of Communication, Stockholm School of Economics Executive Education and Stockholm University.


+46 734 41 33 90
ann@westfelt.com